Отель "Пеликан"

ПРАВИЛА ГОТЕЛЮ «ПЕЛІКАН»

ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 1.     Придбання (бронювання) готельних послуг здійснюється шляхом направлення Замовником листа на електронну пошту готелю «Пелікан» на бронювання послуг.

 2.     Після отримання замовлення на бронювання послуг, адміністратор готелю підтверджує (бронює) дане замовлення, при наявності вільних місць, шляхом направлення електронною поштою Замовнику рахунка із зазначенням вартості заброньованих послуг.

 3.     Замовник не менше ніж за 2 (дві) доби до дати заїзду, інформує адміністратора готелю в

      письмовій формі (по електронній пошті) про графік заїзду осіб, на яких було зроблене бронювання, часи заїзду, кількість місць і номерів, категорію номерів, їх прізвища та ініціали, кількість дітей, та їх вік, додаткові ліжка.

 4.     Продовження проживання осіб понад термінів, що вказані у замовленні, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення осіб, що прибули без попереднього бронювання проводиться при наявності вільних місць і оплачується ними безпосередньо на касі готелю. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з готелю є 10 годин (за київським часом), часом заїзду – 12 годин (за київським часом).

 5.     Ціни на заброньовані Замовником послуги готелю «Пелікан» не можуть бути змінені.

                                                                                     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

1.Замовник зобов’язаний:

1.1. Надсилати адміністратору готелю письмові замовлення на бронювання готельних послуг у відповідності з умовами даного Договору.

1.2. Доводити до відома осіб, на яких було зроблено бронювання, необхідну і отриману від адміністратору готелю інформацію щодо
готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

1.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеними Сторонами.

1.4. Повідомляти про анулювання замовлення не менше ніж за 14 днів до дати заїзду Клієнтів (своєчасне анулювання), шляхом направлення листа на електронну адресу готелю «Пелікан» та отримання підтвердження отримання відправленого листа від адміністратору готелю.

 

2. Замовник має право:

2.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки за послуги готелю «Пелікан».

2.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця анулювавши відповідне замовлення у строки
визначені п. 1.1.4 до розділу Права та обов’язки сторін.

 

3. Виконавець зобов’язаний:

3.1. За запитом Замовника, адміністратор готелю зобов’язаний надати необхідну інформацію про послуги з готельного обслуговування, їх види і особливості, про порядок і терміни оплати послуг готелю та надати проживаючому на його прохання інші пов’язані із договором і відповідним готельним обслуговуванням відомості.

3.2. Своєчасно (не менш як за 14 днів) інформувати Замовника про зміни в умовах надання і вартості готельних послуг.

3.3. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати отримані замовлення на надання готельних послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.

3.4. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов Договору
та чинного законодавства України.

3.5. При наданні послуг, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання послуг, поданій Замовником.